Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte

18 NOV 2019 12:00
Alla medlemmar är välkomna till föreningens årsmöte onsdagen 2020-02-19 kl 19 i Kanothuset vid Björnöbron.
  • Uppdaterad: 18 NOV 2019 11:58

Årsmöte verksamhetsåret 2019

 

 

§1     Årsmötets öppnande

 

§2     Upprop och fastställande av röstlängd för mötet                                                           

 

§3     Fråga om mötet utlysts på korrekt sätt

 

§4     Fastställande av dagordning

 

§5     Val av mötesordförande och sekreterare

 

§6     Val av justeringsmän som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet samt
rösträknare

 

§7     Styrelsens och sektionsstyrelsernas verksamhetsberättelser samt resultat och
balansräkning för det gångna verksamhetsåret

 

§8     Revisorernas berättelse över styrelsens och sektionsstyrelsernas förvaltning under
det senaste räkenskapsåret samt fråga om ansvarsfrihet för styrelserna för den
tid revisionen avsåg

 

§9     Budgetförslag

 

§10   Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

 

§11   Fastställande av årsavgifter och kanotplatshyra för 2020

 

§12   Fastställande av ersättning till huvudstyrelsens ledamöter samt reseersättning

 

§13   Val av huvudstyrelse, revisorer, samt valberedning

 

§14   Val av sektionsstyrelser

         Racing:

         Fors:

         Havskajaksektionen:

 

§15   Val av ombud till Mellansvenska Kanotförbundets årsmöte

 

§16   Övriga frågor

 

§17   Avslutning och utmärkelser

Skribent: Peter Sjödin

Aktivt Uteliv Västerås

Alla medlemmar har 15% rabatt på kajaker och utrustning.

Outdoorexperten

Alla medlemmar har 15% rabatt på kajaker och utrustning samt 10% på kläder och skor.

Postadress:
Västerås KF - Kanot
Björnövägen 78
72348 Västerås

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info